Home    ICT    Music    Adventure    Other    Me    Bullying    Learning    Economy    CV  
 
Home
Other
Poetry
Du sitter der stille
Du sitter der stille
Eit dikt eg skreiv ned på baksida av ein fergebillett 11.7.2005 - funne att i ei kasse nesten 11 år seinare...

Du sitter der stille
som en liten pille
søt som en rose
i stor overdose

Du fyller mine sanser
med dine lystige seanser
Som en liten fjær
du kiler mine tær

Jeg har smeltet for deg
så vidt jeg kan si hei
Mine ord bare ramser
jeg fjimser og fjamser

Så kommer nedturen,
du slipper en sur en:
Det var bare tull
fordi du var full

Built using CMS-library for Trollsilm Tagged Template